www.snsk.ee veebilehe isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sergei Novikovi
Spordiklubi (registrikood 0000000000000).
Aadress:
Sergei Novikovi Spordiklubi
Pae 82,Lasnamäe Gümnaasium, Tallinn, Eesti

Tel.: +372 5680 7807

E-post:snskclub@gmail.com

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
Kontaktvormi andmeid,
Klubisse astumise avalduse vormi andmeid.

Millisel eesmärgil töödeldakse isikuandmeid
Isikuandmeid kasutatakse klubi tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks, samuti
klubisse astumise lepingu sõlmimiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlus toimub kasutaja nõusolekul.

Isikud, kellele edastatakse isikuandmed
Isikuandmed edastatakse Sergei Novikovi Spordiklubi töötajatele saabuvate küsimuste
lahendamiseks ja klubisse astumise lepingu sõlmimiseks.
Isikuandmeid võib edastada infotehnoloogiaga seotud teenuste osutajatele, kui see on
vajalik veebilehe funktsionaalsuse tagamiseks ja andmete säilitamiseks.

Andmete ohutus ja juurdepääs andmetele
Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ (registrikood 10577829) serverites, mis asuvad
Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide
territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa
Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi
(Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on Sergei Novikovi Spordiklubi töötajatel, kes saavad tutvuda
isikuandmetega klubi tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks.
Sergei Novikovi Spordiklubi rakendab vastavaid füüsilisi, korralduslikke ja infotehnoloogilisi
turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise,
muutmise või volitamatu juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (näiteks andmete säilitamiseks)
toimub Sergei Novikovi Spordiklubi ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
Isikuandmete töötlemisel kohustuvad volitatud töötlejad tagama vastavad turvameetmed.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb e-posti teel võtta ühendust tugiteenusega. Vastus
kustutamisavaldusele saadetakse hiljemalt kuu aja jooksul, seejuures täpsustatakse ka
andmete kustutamise periood.

Otseturunduse raames saadetavad sõnumid
E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse raames saadetavatele
sõnumitele, kui kasutaja on selleks andnud vastavasisulise nõusoleku. Kui kasutaja ei soovi
otseturunduse raames saada sõnumeid, tuleb vajutada e-kirja allosas olevale vastavale
viitele või võtta ühendust tugiteenusega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kasutajal õigus
mistahes ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete nii algse, kui järgneva töötlemise
kohta, muuhulgas otseturundusega seotud profiilanalüüsi kohta, selleks peab e-posti teel
teavitama tugiteenust.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub läbi tugiteenuse:
Tel.:+372 5680 7807
E-post: snskclub@gmail.com
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon:
E-post: info@aki.ee